Medlemmar

Totalt har Vänerns vattenvårdsförbund 75 medlemmar varav 38 av dessa är stödjande medlemmar.

Våra medlemmar består av samtliga kommuner runt Vänern, industrier och andra företag med direktutsläpp till Vänern. Organisationer inom sjöfart och vattenkraft, regionerna samt intresseorganisationer för fiske, jordbruk, skogsbruk och fritidsbåtar. Även naturskyddsföreningar, andra vattenvårdsförbund och vattenförbund vid Vänern med flera finns bland våra medlemmar.

Länsstyrelserna kring Vänern och Havs- och vattenmyndigheten deltar också i föreningsarbetet.

Medlemmar

Ahlmark Lines AB
Akzo Nobel Adhesives, Kristinehamn
BillerudKorsnäs AB, Gruvöns Bruk
Fortum Generation AB
Försvarsmakten, Skaraborgs Flygflottilj F7, Såtenäs
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Götene kommun
Götene Vatten & Värme AB
Hammarö kommun 
Häggesleds Säteri, Lidköping
Karlstads kommun
Kristinehamns kommun
Lidköpings kommun
LRF i Västra Sverige
Mariestads kommun
Melleruds kommun
Mellomgården, Götene
MetsäTissue AB Katrinefors Bruk
Moelven Vänerply AB, Otterbäcken
Nordic Paper Bäckhammars Bruk
Nordic Paper Seffle AB
Paroc Hällekis
Region Värmland
Sjöfartsverket, Vänerns sjötrafikområde 
Spicer Nordiska Kardan AB
Sportfiskarna 
Stora Enso AB, Skoghalls Bruk
Säffle kommun
Vattenfall AB
Vänerhamn AB
Vänerns Fiskareförbund
Vänerns Laxodling AB
Vänersborgs kommun
Västra Götalandsregionen
Åmåls kommun

Stödjande medlemmar

Byälvens och Borgviksälvens vattenvårdsförbund
Dalbergså-Holmsåns vattenvårdsförbund
Dalslands kanals vattenvårdsförbund
Fiskevattenägarna i Västra Sverige
Grums Båtsällskap
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Gästhamnar i Vänern
Göta älvs vattenvårdsförbund
Göteborgs universitet
Karlstads Segelsällskap
Karlstads Universitet
Klarälvens vattenvårdsförbund
Laxfond Vänern
Lars Carlsson
Lars-Göran Sjöö
Luröskärgårdens natur- och kulturförening
Mellanskog
Melker Eksell
Naturskyddsföreningen i Värmland
Naturskyddsföreningen Skaraborg
Naturvårdsgruppen AB
Norra Älvsborgs naturvårdsförbund
Peter Wiktelius
Sandvikens Båtklubb
Skattskärrs Båtklubb
Skogsstyrelsen Region Svea
Strandviks Stugägares Ekonomiska förening
Svenska Kryssarklubben, Vänerkretsen
Södra Skogsägarna
Tidans vattenförbund
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
Vänerfiske AB
Vänermuseet, Lidköping
Värmlands Båtförbund
Värmlands Fiskevattenägareförbund
Värmland-Västergötlands seglarförbund
Västergötlands Ornitologiska Förening
Östra Vänerns båtförbund

Adjungerade till styrelsen (ej medlemmar)

Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Havs- och vattenmyndigheten
SLU-Sötvattenslaboratoriet