Bli medlem

Medlemmar i förbundet kan vara kommuner, landsting, företag, myndigheter, intresseorganisationer och övriga intresserade. Att vara medlem i Vänerns vattenvårdsförbund är ett bra sätt att stödja förbundets verksamhet.

Nya medlemmar antas vid en föreningsstämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår.

Som medlem får du:

  • Rapporter och övrig information från förbundet. 
  • Inbjudan för deltagande på Vänerdagen och årsmötet. 
  • Möjligheter att ta upp olika miljöfrågor inom förbundet och därigenom kunna påverka Vänerns miljö. 
  • Reda på senaste nytt om Vänerns miljö och natur.
  • Information om vad som är på gång inom landet och EU gällande miljöfrågor.

Medlem eller stödjande medlem

Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund betalar en medlems- och en undersökningsavgift. Varje medlem äger en röst vid föreningsstämman.

Inom förbundet finns även formen stödjande medlem. En stödjande medlem betalar endast medlemsavgift och får därmed tillgång till rapporter som utges av förbundet. De har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt vid föreningsstämman. 

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr och betalas av alla medlemmar. En undersökningsavgift betalas också av medlemmar med rösträtt (det vill säga ej av stödjande medlemmar). Storleken på avgiften beror på hur stora utsläpp, påverkan eller nyttjande som medlemmen har på Vänern.

Mer information

Vänerkansliet kan ge mer information om hur man blir medlem.

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se