Årsmöte 31 mars

Tisdagen den 31 mars bjöd Vänerns vattenvårdsförbund in till sitt årsmöte. Årets möte blev annorlunda på grund av det aktuella läget kring coronaviruset, covid-19.

Årsmöte 2020 hölls på Länsstyrelsen i Mariestad och på Skype tisdagen den 31 mars kl. 10.00-11.30. Totalt deltog 21 personer på årsmötet. Vi var fyra personer på plats i Mariestad och 17 personer vara med på Skype. Vi hade tekniken med oss och möte kunde genomföras på ett bra sätt. Efter årsmötet höll den nya styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte med deltagare på plast i Mariestad och på Skype.

Protokoll och handlingar från årsmötet finns här intill. 

Presentation från årsmötet

Nytt program för årsmötet

Foto: Sara Peilot

Årsmöte​

Förbundet håller ordinarie föreningsstämma varje år före maj månads utgång. Extra möte med förbundet hålls då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så begär.