Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Vänerns vattenvårdsförbund

Postadress:

Vänerkansliet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Hamngatan 1 
542 30 Mariestad

Telefonnummer: 010-224 52 05 (Sara Peilot) 010-224 40 00 (växel)

e-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Besöksadress:

Hamngatan 1, Mariestad

Vänerkansliet ansvarar för att samordna och sprida information om Vänern. Vi svarar på frågor som rör förbundet, vattenrådet, miljöövervakning och undersökningar.