Detta gör vi

Förbundet ska verka för att Vänerns naturliga miljöförhållanden bevaras.

Vänerns vattenvårdsförbund har många olika uppgifter. Vi informerar om Vänerns miljötillstånd och aktuella miljöfrågor. Vi genomför olika undersökningar, sammanställer och utvärderar resultat från miljöövervakning, formulerar miljömål och föreslår åtgärder där det behövs.

Vi deltar i olika projekt och arbetar som vattenråd för Vänern. I vårt arbete samverkar vi med andra organisationer för att utbyta erfarenheter och effektivisera arbetet.

Vi ordnar årligen en Vänerdag och är ansvarig för framtagandet av årsrapporten om Vänern.

Mer information

Om du är intresserad av att veta mer om Vänerns vattenvårdsförbund och om vårt arbete är du välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se