Årsrapport - Vad händer i Vänern?

Från och med 2017 har årsrapprotering från Vänerns vattenvårdsförbund fått ett nytt utseende och upplägg.

Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern. Vill du fördjupa dig och ta del av all miljöövervakning som har genomförts under föregående år i Vänern så finns samtliga redovisningar i sin helhet här på webben under publikationer. Miljöövervakningsdata finns tillgängligt hos Nationell datavärd om sådan finns och hos Vänerns vattenvårdsförbund. Rapporten delades ut vid Vänerdagen.

Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande.

Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2019

Årsrapporterna behandlar olika teman/artiklar men består också av mer löpande redovisningar. Våra tidigare årsrapporter ligger under publikationer för respektive år.

 Årsskrift Vänern 2015