Välkommen till Vänern

 

 

Vänern är Sveriges största sjö, Europas tredje och av stor betydelse för befolkningen runt sjön och för turism. Vänern och Göta älv försörjer omkring 800 000 personer med dricksvatten.

Vänern bjuder på havsliknande miljöer med kala klippor och skär, stora sandstränder och grunda vikar. Här finns 22 000 öar, holmar och skär. Exempel på andra miljötyper är artrika strandängar, lövsumpskogar och stora fågel- och våtmarksområden. Vänern är den sjö som har flest fiskarter i landet.

Sjön har ett omfattande yrkes- och sportfiske, många fritidsbåtar och är viktig för bad- och friluftsliv.

Välkommen att läsa mer om hur Vänern mår och om vårt arbete.

 Följ Lifeprojektet i Vänern!

Lifevänern