Flera kan göra som vi

UDD samverkar på ett unikt arbetssätt i Dalarna. I vår broschyr om bakgrunden och nuvarande Upphandlingsdialog Dalarna, beskriver vi hur processen för UDD startade och etablerades.
Affärsmänniskor

Så samverkar Upphandlingsdialog Dalarna

Anledningen att vi skrivit broschyren är att vi vill inspirera fler att göra regionala satsningar och öka intresset och möjligheterna med en lokal samverkan kring offentlig upphandling. Vi har alla ett gemensamt intresse i att utveckla Sveriges olika regioner i en hållbar riktning, ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

Vi i arbetsgruppen för UDD delar gärna med oss av våra erfarenheter.  

Här kan du ladda hem och läsa broschyren. (Storlek 767 kb)

Vill du beställa pappersexemplar så e-posta till 

upphandlingsdialog.dalarna@lansstyrelsen.se