En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling

Nu släpper vi vår tredje dalamodell! Den här gången handlar det om socialt ansvarsfull upphandling.
En man räcker över en kopp kaffe till sin kund

I Dalarna finns en rad upphandlande organisationer som har kommit långt i arbetet med sociala krav, vilket har fått positiv uppmärksamhet även på regeringsnivå. En av de viktigaste anledningarna till framgångarna är att politikens strategiska roll har fungerat, vilket gett upphandlare/inköpare utrymme att arbeta konsekvent med frågorna och att utveckla samarbete och dialog med verksamheter, leverantörer och brukare.

Vår erfarenhet och kunskap inom Upphandlingsdialog Dalarna är att det krävs insatser i form av information och ökad kunskap till förvaltningarna, inköpare och andra relevanta nyckelpersoner inom beställarprocessen kring upphandling med sociala hänsyn och reserverade kontrakt. Vidare att man får kunskap om sociala företag, deras syfte och verksamhet.

UDD bidrar med den kompetensutveckling som behövs både hos företag och offentliga myndigheter för att minska glappet mellan vision och verklighet. 

Här kan du ladda hem En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling

​Här finns dagens presentationer:

Presentation 2019-05-23.pdf