Upphandling som strategi för en hållbar tillväxt

Hur kan upphandling bidra till Agenda 2030-målen kring ex. jäv, korruption, miljö och social hållbarhet? Den 9 april bjuder vi in dig som förtroendevald till ett seminarium om offentlig upphandling.

Äldre sliten dalahäst
Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att nå verksamhetsmålen men vilka förutsättningar har Dalarnas upphandlingorganisationer när tappet av inrikesfödda i arbetsför ålder ökar?

Föreläsare den 9 april


Mathias Sylvan, jurist och specialist på upphandlingar.

Leif Nilsson, stadsjurist i Falu kommun med jäv och korruption som specialområden.

Jan Sundqvist som är kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Upphandlingsdialog Dalarna, presenterar en purfärsk rekommendation kring upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, berättar om sitt nya projekt, Återvinning i den offentliga affären.

Vi kommer att få höra politikerna Mari Jonsson, Borlänge kommun och Anna Hed, Mora kommun som berättar om sin syn på upphandling.

Läs hela programmet och anmäl dig här