Hej du som är politiker eller förtroendevald!

Vi har gjort en folder till dig! Den innehåller goda exempel och möjligheter för dig som arbetar i politiken.
En himmel med uppåtgående pilar framför

Under lång tid låg fokuset i den offentliga upphandlingen på formalia och juridik. Men idag ses den som ett strategiskt verktyg för sam- hälls- och välfärdsutveckling och för goda offentliga affärer.

Väl genomförda inköp skapar stor nytta för både medborgaren, kommunen, det lokala näringslivet och i slutändan hela samhället.

Strategisk upphandling och strategiska inköp är avgörande verktyg för att utveckla välfärden. De är också styrmedel för att uppnå goda affärer för samhället. Att ha kontroll på kommunens hela inköpsprocess, före, under och efter upphandlingsfasen, är nödvändigt för att klara det offentliga uppdraget.

Vad kan och ska vi ha upphandling till? Denna folder är tänkt att ge dig en del svar på frågan. Hur detta påverkar dig och ditt politiska uppdrag och hur du kan använda upphandling på bästa sätt.

 

16 sidig A5 vers 19 uppslag_webb.pdf