Mari Jonsson blir ny ordförande för Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna går in i en ny fas med ny ordförande och ny logotyp. Detta görs i samband med en regional konferens på temat ”Upphandling som strategi för hållbar tillväxt”, den 9 april i Borlänge.

​Den offentliga sektorn omsätter varje år drygt 800 miljarder kronor i Sverige. Bara i Dalarna uppgår siffran till omkring 20 miljarder kronor. UDD arbetar för att ge flera företag från Dalarna den kompetens och de förutsättningar som krävs för att de ska ha möjlighet att delta i våra offentliga upphandlingar. Ett viktigt utvecklingsarbete som nu får en stark lokal förankring när Mari Jonsson, kommunalråd från Borlänge, tar över som ordförande.

I samband med konferensen "Upphandling som strategi för hållbar tillväxt" får ni möta UDDs nya ordförande.


Mari Jonsson är kommunalråd i Borlänge kommun. Den 9 april tillträder hon posten som ordförande i Upphandlingsdialog Dalarna.