Hur ställer man krav på återvunnet material?

Just nu pågår skapandet av en återbyggsdepå i Borlänge, som går under arbetsnamnet Dala återbyggsdepå. Centralt i projektet är att rätt krav ställs i upphandlingar så att flödet går igång i depån.

Upphandlingsdialog Dalarna har beslutat att stötta projektet genom att sluta ett unikt avtal med Colligio AB, ett ledande upphandlingsbolag i Dalarna. De ska finnas med i processen och ta fram, hur man kan ställa krav i upphandlingsdokument på återvunnet material. 

Målet är att vid varje upphandling av nybyggnation eller renovering ska krav ställas på att återbrukat material, samt att överblivet material ska lämnas till återbruk. UDDs avtal med Colligio gäller följande:

  • En mindre förstudie kring vad som finns idag kring krav på återvunnet material i byggnationer- nybyggnader, renoveringar, ombyggnader.
  • Finnas med i projektet för återbyggsdepån som expert och stöd.
  • Ta fram alternativa modeller inklusive textförslag för att ställa krav på återvunnet material i upphandlingsdokument gällande varor, tjänster och byggentreprenad.

 

Bakgrund

Upphandlingsdialog Dalarna har som ett prioriterat åtgärdsområde att ta fram en rekommendation "En dalamodell för miljömässigt ansvarsfull upphandling". Processen i projektet för återbyggsdepån och resultatet kommer att användas i den rekommendationen.

Finansiärer för projektet Dala återbyggsdepå är i dagsläget Tunabyggen, Hushagen, Borlänge energi, Borlänge kommun och Dalarnas försäkringsbolag.


christian.olhans@borlange-energi.se

Telefon 0243-731 54

AB Borlänge energi