Den offentliga marknaden i Dalarna 2018

Är du nyfiken på vad myndigheter och kommuner handlat och för hur mycket? Hur många leverantörer de köpt av och deras totala affärsvärden? Hur det såg ut 2018 jämfört med 2017 och så vidare? Här får du svaren!
Dalarnas kommuner, landsting och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp för drygt 31 miljarder kronor under år 2018, vilket är en minskning med 12 miljarder kronor jämfört med år 2017, i huvudsak relaterad till Trafikverket. 
Dalarnas 15 kommuner gör tillsammans köp för 6,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,4 miljarder kronor i förhållande till föregående år. Dessa köp görs inom 229 olika branscher och från totalt 10 565 olika leverantörer. Jämfört med år 2017 har antalet leveranröter minskat med 370 st. och antalet branscher minskat med tre. 

Största kommunala köparen är Falu kommun med köp för ca 1,6 miljarder kronor, en ökning med ca 100 miljoner kronor jämfört med år 2017. Minsta kommunala köparen är Älavdalens kommun med köp för 123 miljoner kronor, en ökning med 21 miljoner kronor. Kommunernas snittköp per faktura uppgår till 11 136 kronor (10 846 kr år 2017) med en variation mellan 20 309 kronor (Orsa komun) och 7 693 kronor (Gagnefs kommun).

Insamlingen av rapportunderlaget är genomförd under första kvartalet 2018 av Dagens Samhälle Insikt och är unik i sitt slag då den baserar sig på faktiskt gjorda affärer och utbetalda belopp, inklusive moms.


Den offentliga marknaden 2018, bild på ett odlat landskap med bruna jordar.