Offentliga marknadens totala affärsvärden för år 2017 i Dalarna

Hur ser den offentliga marknaden ut? Vad upphandlas och av vilka? Och hur många leverantörer levererar? Upphandlingsdialog Dalarna i samarbete med DoubleCheck bjuder på statistik och affärsvärden från 2017!


Dalarnas kommuner, landsting och statliga myndigheter med säte i Dalarna genomförde köp för närmare 43 miljarder kronor under år 2017, vilket är i nivå med år 2016. Största enskilda köparen är Trafikverket som svarar för ca 81 procent av den totala volymen, eller 99,5 procent av de statliga köpen i länet.

Här kan du läsa hela rapporten från 2017. På samma sida hittar du även motsvarande värden för 2016.