3,5 miljoner till Upphandlingsdialog Dalarna

Upphandlingsdialog Dalarna, får 3,5 miljoner till projektet UDD 2.0, 2018-2020 som syftar till att fler företagare i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar.

Vi kommer att fortsätta att jobba med metodutvecklingar för att skapa regionala riktlinjer för arbetet med offentliga upphandlingar. I detta projekt är det fokus på innovationer, miljö och social hållbarhet. Dessutom kommer vi att erbjuda kurser för små- och medelstora företag med liten kunskap eller erfarenhet av vad som krävs för att delta i offentliga upphandlingar. Det finns också en möjlighet till individuellt stöd till ett subventionerat pris. Här kan du läsa mer om UDDs prioriterade satsningar under 2018-2020.

Kerstin Angberg Morgården, processledare