Nu lanserar vi En dalamodell för Tidig dialog

UDDs rekommendationer och förslag på En dalamodell för Tidig dialog.

Man och en kvinna

Den grundar sig på insikter från seminarier, möten, studiebesök och rådslag samt från de erfarenheter av Tidig dialog som tre olika organisationer i Dalarna genomförde under 2017.

Här kan du läsa vår rekommendation för Tidig dialog