Rapporter från Tillväxtverket om sociala hänsyn och reserverad upphandling

Här kan du läsa om lagstiftningen och exempel på hur reserverad upphandling använts.