Den offentliga marknaden och analys över upphandlingar i Dalarna

Dalarnas kommuner, landstinget och statliga myndigheter med säte i Dalarna gör inköp för cirka 20 miljarder kronor och 20 983 upphandlingar genomfördes under 2016.

​Den offentliga marknaden i Dalarna, 2016.

De cirka 20 miljarder kronorna fördelar sig enligt följande:

 • Landstinget Dalarna 2,1 miljarder kronor.
 • Dalarnas kommuner gör tillsammans köp för 5,7 miljarder. Dessa köp görs från totalt 11 959 leverantörer. Största köparen är Falu kommun med köp för 1,3 miljarder. Minsta kommunala köparen är Älvdalens kommun med köp för ca 118 miljoner kronor.
 • Länsstyrelsen Dalarna gör inköp för 92,5 miljoner kronor.
 • Högskolan Dalarna gör inköp för 106,2 miljoner kronor.
  Källa: Double Check
 • Trafikverkets årliga investeringar för drift och underhåll för vägnätet är cirka 100 miljoner kronor. 
  Källa: Region Dalarna
 • Kommunala bolagens inköp uppskattar UDD till cirka 12 miljarder kronor.
 • Trafikverket ensamma genomförde köp för närmare 35 miljarder kronor. Gäller investeringar i hela Sverige. 
  Källa: Double Check

 

Analys över upphandlingar i Dalarna, 2015 - juni 2017

Upphandlingar i Dalarnas offentliga verksamheter som beskriver antal upphandlingar, antal anbud och antal överprövningar.
Källa: Visma

Här kan du läsa mer om den offentliga marknaden och över upphandlingsstatistik i Dalarna.