Dalaturné avmystifierar upphandling

Upphandlingsseminarier i varje dalakommun. Det är en av många aktiviteter för att få fler företag i länet att delta i offentliga upphandlingar och göra bättre affärer.
Kerstin Angberg Morgården
Upphandlingsdialog Dalarna fortsätter att stötta länets omkring 15 000 företag genom att bland annat erbjuda coachning inför offentliga upphandlingar. Just nu planeras en lång rad seminarier, så kallade affärsträffar som kommer att äga rum under november månad 2018.
Här kan du få mer information om när och var affärsträffarna äger rum.