Positiv trend för Dalarnas företagarklimat

Svenskt Näringsliv har i en enkät frågat företagare vad de tycker om bland annat förtroendet för kommunernas upphandlingar

 

​Från att haft ett lägre förtroende för kommunernas upphandlingar under flera år ses nu ett ökat och stigande förtroende för kommunernas upphandlingar. 

Kommunpolitikernas attityd till företagarna upplevs också som ökat, samtidigt som ett ökat gott företagsklimatet sprids i hela Dalarna. En klar positiv trend!

www.foreatgsklimat.se kan du själv på de frågor och kommuner som intresserar just dig.