Förenklingsutredningen

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 om en översyn av LOU och LUF. De ville veta hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt.

I juni 2018 blev utredningen klar och lämnades över till Regeringen. Betänkandet innehåller flera förslag på lagändringar men även en historisk bild av hur upphandlingsreglerna sett ut i Sverige.

Om förslaget går igenom kommer reglerna att förenklas för bland annat upphandlingar under EUs tröskelvärden.

 

Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål

SOU 2018:44
Betänkande av Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler