E-handel engagerade många

Media, forskare, upphandlare och småföretag samlades den 20 mars  i Borlänge för att diskutera om E-handeln kommer att stärka eller urholka tätorter och företag.

Foto: Richard Johansson och Arne Andersson.

E-handel och framtiden engagerar många. Upphandlingsdialog Dalarna hade bjudit in Rickard Johansson från HUI, Handelns Utredningsinstitut och Arne Andersson, E-handelsanalytiker från Postnord.

Det har konstaterats att köpkanalerna kommer att integreras och att alla behövs. Visst ökar E-handeln ökar men de fysiska butikerna finns också kvar. 2017 handlade 68 procent i butik och 32 procent via E-handel, och då främst köp via mobil där konsumenten med fördel köper livsmedel eller barnartiklar.

Snart kommer Amazon, en köpportal, till Sverige och det kommer att ge E-handeln en skjuts. Redan idag tittar man på varuboxar vid hemmen för att kunna möta upp köparnas behov.

Läs mer i denna artikel på SOIs hemsida. 

http://www.soi.se/aktuellt/2018/mars/udd-e-handel