Dalarnas egna klimatdag

–Välkomna till Dalarnas egna klimatdag, sa Lena Lagestam dagens moderator för ”Dalarna minskar avfallet”. Och visst hade hon rätt. Den här dagen blev vår egna klimatdag. Det diskuterades och utbyttes erfarenheter om vad vi kan åstadkomma i klimatfrågan, bland annat genom medvetna inköp och smart upphandling.

Grupparbete, nio personer sitter vid ett bord och diskuterar

Den 11 december hölls konferensen Dalarna minskar avfallet genom medvetna inköp och smart upphandling i Borlänge. Arrangörer var Länsstyrelsen Dalarna, Upphandlingsdialog Dalarna, 2047 Science Center och Regionala avfallsplanegruppen.

Nästan hundra deltagare och ett tiotal inspirerande föreläsare fanns på plats, bland andra Ulrika Liljeberg, som är en av sju ledamöter i Agenda 2030-delegationen, Joakim Thorneus från Upphandlingsmyndigheten, representanter från kommuner och via Skype satt Marilouise Berg med från Helsingborg.

Alla delade med sig av många goda, innovativa och även roliga råd när det gäller upphandling och smarta inköp.

-Visste ni att Årets Stora Svinnpris i år gått till Coop Leksand! De lagar fulmat. Det vill säga de lagar mat av mat som inte går att sälja, berättade Ulrika Liljeberg, kommunalråd i Leksands kommun.

-Ta bort papperskorgarna från kontorsrummen, uppmanade Marilouise Berg Skype. Det spar både avfallspåsar och minskar avfallet väsentligt.

Karin Nielsen, processledare för avfallsförebyggande kretslopp och vatten i Göteborg hade fler råd. ­

-­Avfallet måste förebyggas innan det uppstår, minska mängden innan produkten används. Tänk igenom vilket avfall har vi, varför uppstår det och hur kan vi minska det? Håll koll på lager, gör slut på det som finns. Återkoppla felaktiga saker till leverantören. Tänk innovationsupphandling, korttidsleasing, livslängd, köp funktion hyr tjänster.

-På www.Goteborg.se/forebyggavfall finns vägledningar, checklistor och tips, bara att återanvända, avslutade Karin Nielsen. 


Moderator Lena Lagestam med processledaren för Upphandlingsdialog Dalarna Kerstin Angberg Morgården.


Ulrika Liljeberg kommunalråd i Leksand och ledamöter i Agenda 2030-delegationen.


Goda råd varvades med fakta.


MariLouise Berg Helsingborgs stad medverkade via Skypelänk.


 


​Material från konferensen den 11 december 2018


BEKOGR
Pernilla Holgersson
Beställargruppen konstgräs

DalaAvfall
Hanna Bergman
Utmaningar från DalaAvfalls perspektiv

Göteborgs stad

Karin Nielsen
Avfallsförebyggande upphandling

Helsingborgs stad

Marilouise Berg
Hållbar upphandling

Länsstyrelsen Dalarna

Anna Wemming
Utmaningar - miljögifter i sjöar och vattendrag


Giftfri upphandling, minska utsläppen från avfall


Upphandlingsmyndigheten
Joakim Thornéus
Miljökrav i offentlig upphandling

Uppsala kommun
Anna Hilding, Per Johansson,
Klimateffektiv plastupphandling, förmiddag

Klimateffektiv plastupphandling, eftermiddag