LOU på två dagar 18-19 februari 2020

Kursen tar upp centrala delar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Mycket av det som behandlas under kursen har också relevans för dig som upphandlar enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Plats: Borlänge, Dalarna Science Park

Tid:   18-19 februari

Dag 1. 9.00-16.00 Dag 2. 9.00-16.00

Pris:  600 kronor

 

Denna kurs är fullsatt, nästa tillfälle är 24-25 mars.

Här kan du anmäla dig till den istället.

 

​Delar som kursen tar upp:                                                              

 • När gäller LOU?         
 • Upphandlande myndigheter            
 • Tröskelvärden           
 • Undantag från upphandling             
 • Principerna för offentlig upphandling                      
 • Upphandlingsförfaranden                
 • Annonsering              
 • Ramavtal                    
 • Dynamiska inköpssystem                 
 • Tekniska krav
 • Uteslutning av leverantör                 
 • Kvalificering               
 • Utvärdering av anbud                        
 • Referenser                 
 • Tilldelningsbeslut, avtalsspärr, överprövning m.m.
 • Upphandlingar under tröskelvärdet
 • Direktupphandling, när och hur?    
 • Nya regler om upphandling av välfärdstjänster                                

Under det senaste året har det kommit ny praxis, om bland annat direktupphandling och referenstagning. Ny praxis behandlas under respektive rubrik. Kursen kommer också att ta upp de rekommendationer som Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) har tagit fram kring direktupphandling, Tidig dialog och sociala hållbarhetskrav och de som UDD planerar för när det gäller miljö och innovationer.

 

Om kursledaren              

Mathias Sylvan har 20 års erfarenhet av offentlig upphandling.Han har varit chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i tio år och bedriver nu en konsultverksamhet vid sidan av en halvtid som jurist på Lidingö stads upphandlingsavdelning. På mathiassylvan.se/media finns mer information. Där finns också videoinspelade föreläsningar.        

Inbjudan 20200218-19.pdf