LOU på sex timmar och strategier för framtiden

Du får en komprimerad version av innehållet i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och anpassad för dig som är förtroendevald eller politiskt engagerad och behöver veta mer om offentlig upphandling och dess strategiska möjligheter.

Centrala bestämmelser i LOU tas upp och vilka möjligheter det finns att efterfråga kvalitet, miljöegenskaper och ta social hänsyn i offentlig upphandling. Dagen behandlar också möjligheterna att föra dialog med leverantörer, inte minst mindre lokala leverantörer före och under en upphandling.

Medverkar gör bland andra Mathias Sylvan. 

Datum: Den 5 maj, klockan 09.30-16.00, fika med smörgås finns från kl. 09.00-09.30
Plats: Borlänge, Galaxen. 
Kostnad: Gratis, då ingår fika och lunch. Vid  utebliven närvaro så faktureras 300 kr.

Anmälan: Senast den 28 april, via Upphandlingsdialog Dalarna.se

Inbjudan i pdf


Mathias Sylvan

med 20 års erfarenhet av offentlig upphandling.
Tidigare chef för upphand-lingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL i tio år och bedriver nu en konsult-verksamhet vid sidan av en halvtid som jurist på
Lidingö stads upphandlingsavdelning.