UDDs arbetsgrupp har möte

Plats: Länsstyrelsen Åsgatan 38
Lokal: Svärdsjön