Arbetsgruppen för UDD träffas

Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna träffas cirka en gång per månad. Sammankallande är processledare Kerstin Angberg Morgården.

​Mötet hålls denna gång i Länsstyrelsens lokaler.Här kan du se vilka som ingår i arbetsgruppen.