Arbetsgruppsmöte Udd

Arbetsgruppsmöte för Udd på Länsstyrelsen.
Lokal Svärdsjön.