Arbetsgruppsmöte Udd

Arbetsgruppen för Udd träffas på Länsstyrelsen.
Lokal Svärdsjön.