Arbetsgruppsmöte UDD

Arbetsgruppen för UDD träffas på Länsstyrelsen.
Lokal Svärdsjön.