Vandringsleder

I Trollskogen finns tre färgmarkerade vandringsleder. Skyltar visar hur långt det är och färgen visar vilken led det är. Det går att kombinera leder om där är något speciellt man vill se. Fråga personalen i naturum så hjälper de dig.

Knysselnackestigen  är en tillgänglighetsanpassad slinga på 1 kilometer. Den börjar i skogen bakom naturum och är markerad med blått.

Första sträckan går genom skogen ner till strandängen vid Grankullaviken. Strandängen kan översvämmas vid högvatten och det följer strandängen och slingrar sig sedan i skogskanten mot Grankullaviken. Sista biten går på den gamla banvallen från skogsjärnvägen.

Där spången vinklar upp på banvallen kan man gå ner till en flytbrygga som används för olika aktiviteter i naturums regi. Sträckan fram till bryggan är inte tillgänglighetsanpassad.

Murgrönestigen är tilljämnad för att det ska gå lättare att ta sig fram med barnvagn. Den är 2,7 kilometer och markerad med gult.


Murgrönestigen Foto: Marie Larsson

Längs denna led kan du se träd som är helt inbäddade i murgröna. En sträcka löper längs Grankullavikens strandängar och en del går genom skog som brukades och återplanterades av lotsen som bodde och verkade ute på udden. Du går igenom den muren som är ca 2000 år gammal och passerar den järnåldersgrav som ligger längst söder ut i reservatet.

 

 

Trollskogsstigen är 4,5 kilometer lång och tar dig runt hela udden. Leden är rödmarkerad. Denna stig är till största delen en naturstig där stenar och rötter utgör underlaget. Därför kan det bitvis vara svårt att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rollator. En del är uppgrusad för att underlätta framkomligheten och börjar bakom naturum och går ut till Östersjön och norr ut. Strax innan vraket efter skonaren Swiks vinklar denna grusning och man kan gå tillbaka till naturum via mittvägen. Fråga gärna personalen i naturum hur du bäst kan gå utifrån dina förutsättningar om där är något särskilt du vill se.

På vägen runt udden passerar du ekar med Trolleken i spetsen, Östersjöns klapperstenstrand, järnåldersgravar, vraket efter skonaren Swiks, Hjerteskeppet, jaktmuren, de vindpinade tallarna och Grankullavikens strandängar. Har du tur kan du också få en skymt av någon av skogens invånare.

OBS denna slinga tar mellan 1-2 timmar att ta sig runt.