Reservatet

Naturreservatet Trollskogen ligger på Ölands nordostligaste udde och är en del av Ekopark Böda. Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden.
  

En vandring genom Trollskogen tar dig runt ölands nordostligaste udde. Det är en varierad vandring där det är lätt att med fantasins hjälp se de strandade sjöfararna när vågorna slår mot stranden eller känna sig iaktagen av skogens väsen som kanske gömmer sig bakom murgrönan.

Miljön är varierad med klapperstensstrand, torrängar, vindpinade tallar, vraket efter den strandade skonaren Swiks, månghundraåriga ekar, strandängar och gravar från järnåldern. Bland detta klänger murgrönan som ger skogen ett både vintergrönt utseende och ett trollskt intryck. 

Morris Mård redo för skogen <I> Illustration: Ingrid Arnell </I>

Trollskogen är ett naturreservat där man vill skydda, sköta och bevara området, därför går det kor och betar i skogen. Dessa hjälper till att hålla skogen öppen och strandängarna betade för att underlätta för vadarfåglarna. Korna är fredliga men bör behandlas med den respekt som alla djur bör visas.

Som besökare i ett naturreservat behöver man tänka på att allemansrätten inte gäller utan att reservatet har egna föreskrifter. Detta för att bevara de värden som ligger till grund för reservatets bildande. Här hittar du de föreskrifter som gäller i naturreservatet Trollskogen trollskogen_foreskrifter.pdf

Nämnas kan att cykel bara får framföras på vägen i mitten av reservatet, det är förbjudet att göra upp eld, tälta, ha okopplad hund och att bryta grenar, plocka blommor eller stenar.

Länsstyrelsens webb finns än mer information om reservatet.