Om naturum

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. I naturumen får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området innan du ger dig vidare ut för att upptäcka naturen.

Naturum fungerar som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. Besökaren ska på ett lustfyllt sätt få kunskap om och förståelse för naturen och även bli inspirerad att ge sig ut.

Förutom utställningar har många naturum också guidningar, temakvällar och naturstigar. Du kan också få tips om utflyktsmål och vandringar.

Naturvårdsverket äger rätten till namnet naturum. Naturum kan förvaltas av länsstyrelser, kommuner eller stiftelser. Naturum Trollskogen förvaltas av Länsstyrelsen i Kalmar.

Här finns kartbilden över naturum i Sverige i större format karta-naturum.jpg