Malaise fällor

Nej, det är inte någon som tältar i skogen utan det är Station Linne som har placerat ut Malaise fällor för att samla in gallmyggor.
På Station Linnes hemsida kan du läsa mer om projektet. http://www.stationlinne.se/sv/forskning/the-swedish-malaise-trap-project-smtp/
Malaise fällor Foto Marie Larsson