Vatten i naturum

Strax innan jul testkördes och godkändes dragningarna för vatten till nya naturum Trollskogen.
Vatten i naturum Foto: Marie Larsson
Nu är det klart med vattenfrågan för nya naturum Trollskogen. Arbetet har gått bra och vattnet kommer som det ska.