Fördröjd byggstart

I och med det ekonomiska läget i Sverige så måste Naturvårdsverket omprioritera investeringarna för 2015. Därför flyttas byggstarten för nya naturum Trollskogen fram ett år.
Förarbetet, utställningsarbetet och arbetet med vatten och avlopp fortsätter som planerat. Läs hela pressmeddelandet här: fordrojd-byggstart-i-naturum-trollskogen.aspx