Tillsynsutveckling i Väst

Ett projekt med utveckling i fokus

Vi har satsat på ny kunskap och ett utvecklat arbetssätt för våra medarbetare och arbetsplatser. Totalt har vi varit tusen projektdeltagare i Västra Götaland och Halland - inspektörer, handläggare, administratörer och chefer som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn enligt miljöbalken och angränsande områden.

För att möta behoven hos människor, företag och samhället är det viktigt med bra kommunikation, bemötande, ledarskap och samverkan. Vi arbetar tillsammans för det.

Ny kunskap, bättre tillsyn

Projektets mål har varit att höja vår kompetens inom bland annat kommunikation, bemötande, ledarskap och samtidigt bli bättre på att lära av varandra.