Svenska fiskeregler på Sportfiskemässan

Lagom till lanseringen av Svenska Fiskeregler infaller årets sportfiskemässa på Kistamässan. Bättre forum för att träffa sveriges sportfiskare finns knappast och Vi finns givetvis på plats fredag till söndag (21-23 mars). Du hittar Svenska Fiskeregler i en monter (nr 101) som delas mellan Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Jordbruksverket och SLU. I montern kan du prova hur Svenska fiskeregler fungerar, prata med folk som varit involverade i utvecklingsarbetet eller bara hämta lite informationsmaterial. Mer information om mässan hittar du på www.sportfiskemassan.se.