Fortsatt fiskeförbud vid Gålö i Stockholms skärgård

Havs- och vattenmyndigheten har fattat beslut om att fiskeförbudet i fredningsområdena vid Gålö i Stockholms skärgård förlängs.

– För att få bättre bestånd av gädda och gös är ett fortsatt fiskeförbud på dessa platser en viktig åtgärd, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.