Nya regler för lax- och havsöringsfisket i Skagerrak och Kattegatt

Från och med 7 mars gäller nya regler för fisket efter lax och havsöring i Skagerrak och Kattegatt. För fiske med handredskap gäller att endast två fiskar av lax och öring får behållas per fiskare och dygn. Det nya beslutet från Havs- och vattenmyndigheten innebär också att fiske efter lax inte längre är tillåtet med nät i vattenområden som är djupare än tre meter i Skagerrak och Kattegatt. Svenska Fiskeregler är givetvis uppdaterad med de nya reglerna.  

Mer information om beslutet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.  

Nya regler (FIFS 2004:36)