Nya fredningsområden för havsöring på Gotland: "Allt fiske förbjuds under hösten"

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inrättar två nya fredningsområden på Gotland vid Västergarnsån och Vitärtsbäcken. I dessa områden förbjuds allt fiske från 1 oktober till 31 december. - Syftet med de nya bestämmelserna är att skydda havsöring under lekvandring, säger Martin Rydgren, utredare på HaV:s enhet för fiskereglering.

Läs hela pressmeddelandet på Havs- och Vattenmyndighets webbplats

Havs- och Vattenmyndighetens remissförslag