SMP kommer att vara stängt måndag 12 juni till och med tisdag 13 juni

På grund av systemuppdatering kommer smp att vara avstängt från 08:00 den 12 juni till 08:00 den 14 juni.

Det är buggrättningar och ett antal förbättring som kommer att läggas på. 

Det kommer inte att gå att logga in eller använda smp på något sätt under denna tid.