Nyhetsbrev till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter

Följade utskick har gjorts till alla registrerade e-postadresser i smp.

De innehåller de nyheter och förändringar som gjorts i smp och påverkar hur ni använder smp.

 

Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2016 till VU.pdf

Nyheter i SMP inför miljörapporteringen för 2016 till tsm.pdf