Vägledning klar

Vägledningarna har publicerats.

Det gäller dels Vägledning till föreskrifterna om miljörapport, version 12 och dels tre branschspecifika vägledningar om Stora förbränningsanläggningar, Avloppsreningsverk och slam samt Djurhållning.

De återfinns under fliken Lagstiftning