Viktigt om utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall

Naturvårdsverket meddelar viktig information om en temporär lösning för den utökade rapportering av bygg- och rivningsavfall som för första gången ska ske 2016.

Temporär lösning för rapportering av bygg- och rivningsavfall

Nytt för 2016 års rapportering är att anläggningar med verksamhetstillstånd enligt Miljöprövningsförordningens kap. 29 vilka under det gångna året tagit emot bygg- och rivningsavfall ska rapportera utökade avfallsdata (se mer i NFS 2006:9 punkt 8 med bilaga 4). Denna rapportering ska fortsättningsvis ske återkommande som en del av den årliga miljörapporteringen via SMP.  

Rapporteringen är obligatorisk men på grund av tekniska problem ersätts den planerade rapporteringen i SMP av en temporär speciallösning under 2016 som innebär inmatning med hjälp av ett webbformulär från SCB. Alla anläggningar med aktuella verksamhetskoder enligt MPF (se listan i Naturvårdsverkets vägledning) kommer att kontaktas av SCB om hur denna rapportering, ska utföras. SCB arbetar i detta fall för konsortiet Svenska MiljöEmissionsData, SMED. Detta konsortium sköter normalt den grundläggande insamlingen av svenska avfallsdata åt Naturvårdsverket.  

Den del av Naturvårdsverkets vägledning för den utökade rapporteringen som beskriver inmatningen av data i SMP är fortfarande korrekt när det gäller vad den går ut på men inte när det gäller själva utformningen i övrigt.  SCB kommer vid sin kontakt att lämna alla behövliga anvisningar om vad som förväntas av den enskilda verksamhetsutövaren. Notera att SCB hanterar alla inkomna data i överensstämmelse med sekretesslagstiftningen. Liksom för miljörapporterna i allmänhet ska rapportering ske senast den 31 mars.  

 

Om en huvudverksamhet fortfarande inte sett till SCB:s utskick den 3 mars bör mailkontakt tas med Staffan Ågren  på Naturvårdsverket. Mailet ska rubriceras ”Saknat utskick från SCB” och för att besvaras innehålla:

  • avsändarens för- och efternamn
  • avsändarens position på företaget
  • namn på aktuellt företag (VU)
  • aktuellt anläggningsnummer
  • den mailadress som informationen ska skickas till
  • vilken verksamhetskod som gäller för den aktuella huvudverksamheten

Sidoverksamheter förväntas påminna sina huvudverksamheter om att få del av utskicket därifrån.

 

Mer info kan sökas på Naturvårdsverkets egen informationssida om den utökade rapporteringen.  

 

Uppdaterad information (16/3-16)

Tyvärr har SCB:s utskick av webbformuläret för rapportering av uppgifter om bygg- och rivningsavfall (enligt NFS 2006:9, 4 § punkt 8 och bilaga 4) på grund av oförutsedda adresseringsproblem kommit att skickas ut betydligt senare än planerat. Eftersom verksamhetsutövarna behöver skälig tid för att fylla i enkäten kan det medföra att dessa inte har möjlighet att rapportera uppgifterna via webbformuläret inom föreskriven tid.

Naturvårdsverket bedömer att rapporteringen via SCB:s webbformulär, trots förseningen, i vart fall ska kunna ske senast den 30 april, samtidigt som att kompletteringar av miljörapporten med uppgifter via SCB:s webbformulär som sker under april månad bör ses som en sådan försening som verksamhetsutövaren inte hade kunnat undvika. Det är emellertid tillsynsmyndigheterna som i varje enskilt fall godkänner nämnda bedömning.