Nyheter i SMP inför miljörapporteringen 2016

Ändringarna berör i första hand dig som har en täktverksamhet, omfattas av förordningen om stora förbränningsanläggningar (2013:252) eller som tagit emot bygg- och rivningsavfall.

Här finns dokumentet med nyheter i smp inför miljörapporteringen för året 2015.