Nyheter i SMP inför miljörapporteringen 2019

Följande information har gått ut till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.