Fel i länsvisa så kallade återkopplingslistor

Vi har tyvärr upptäckt att fel smygit sig in i kolumnerna där verksamhetsutövarens respons redovisas i de länsvisa så kallade återkopplingslistorna som Naturvårdsverket skickade ut till länsstyrelserna efter midsommar 2020.
Kryssen sitter fel i kolumnerna BA, BB, BC. Ingen åtgärd kommer dock att vidtas.
Listorna skickas ut till länsstyrelserna som ett led i den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP som Naturvårdsverket via SMED gör, se informationen på SMP hjälp:  http://extra.lansstyrelsen.se/smp/Sv/om-smp/kvalitetgranskningen-av-data-ur-smp/Pages/default.aspx