Tidsplan för den årliga nationella kvalitetsgranskningen av data ur SMP

På uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utför SMED(Svenska MiljöEmissionsData), en årlig kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.

Tidsplan 

Tidigast 4 april

Granskningsunderlag baserat på uttag ur SMP.   Under april månad Manuell kvalitetsgranskning av emissionsdeklarationsdata ur SMP.

 

Början av maj

Sammanställning av Excellista innehållande misstänkta fel i emissionsdeklarationerna till följd av granskningen.

 

14 -16 maj

Utskick till berörda verksamhetsutövare via e-post från brevlådan ”smputis”. Utskicket innehåller kommentarer om upptäckta misstänkta fel i emissionsdeklarationen till följd av granskningen. Berörda tillsynsmyndigheter får utskicket för kännedom. Respektive länsstyrelse får fellistan för sitt län för kännedom.  

 

16 maj - 14 juni

Berörda verksamhetsutövare kan ställa frågor, kontrollera de upptäckta misstänkta felen, göra rättningar i SMP och lämna kommentarer. Verksamhetsutövaren bedömer själv (eller i samråd med sin tillsynsmyndighet) om de misstänkta felen behöver rättas eller ej. Endast verksamhetsutövaren har behörighet att rätta sina data i SMP.

 

Juli - Oktober

Eventuell uppföljning av i vilken utsträckning de misstänkta felen har rättats.  

 

Detaljerad information

Mer information kan läsas här.